479197399 (kopia)

Foto Sara Holmberg (porträtt), Thinkstock (featured image)

Vikten av korrekta och genomtänkta avtal

Ekonomi Genom att ha skriftliga avtal tryggar du dina affärer med kunder och leverantörer. Avtal bidrar dessutom till att förebygga konflikter och missförstånd. Affärsmässiga avtal fungerar som en handledning – ju mer omfattande samarbetet är, desto viktigare är ett korrekt och välformulerat avtal.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

– Korrekta avtal fyller flera funktioner för en företagare. De fungerar som en checklista och uppmanar till diskussion mellan dig och din avtalspart. Det finns ingen anledning att skriva ut en avtalsmall eller att be en jurist sätta ihop ett avtal som du och din avtalspart inte har diskuterat igenom eller fullt ut förstår, säger Anders Perméus, chefsjurist på Avtal 24.

Om ni är flera som startar företag ihop är ett kompanjonavtal en billig försäkring mot uppslitande och kostsamma konflikter i ett senare skede, om ni inte är överens eller om någon av er bestämmer sig för att lämna företaget. Det är viktigt att upprätta ett kompanjonavtal redan när företaget är nystartat, det kan ni ha stor nytta av i ett senare skede, exempelvis om någon av er ska ersättas med en ny partner och delägare.

Anders Perméus, chefsjurist Avtal 24
Anders Perméus, chefsjurist Avtal 24

Som nystartad företagare tvingas man ofta acceptera de stora företagens standardavtal, men när du varit verksam en tid bör du så snart som möjligt upprätta egna avtal.

– Utmaningen ligger inte i att skriva ett avtal, det är viktigare att ta fram ett avtal som du och din avtalspart verkligen har nytta av. Tänk långsiktigt när du skriver avtal, de ska vara balanserade och ge både kunden och leverantören fördelar, säger Perméus.