Lena Gustafsson

Foto Lena Gustafsson

Välj styrelse med omsorg

Inspiration En viktig framgångsfaktor i alla aktiebolag, stora som små, är en väl sammansatt styrelse. Externa styrelseledamöter ger perspektiv utifrån och håller fokus på vad som är gynnsamt för företaget.

Enligt Lena Gustafsson, vd och grundare av Styrelsebalans, driver ledamöterna det viktiga växelspelet mellan långsiktighet och uthållighet, det som idag kallas grid.

Styrelsebalans är specialiserade på rekrytering av styrelseledamöter och verkar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar.

– Det strategiska arbetet får god höjd med externa ledamöter, säger Lena Gustafsson.

När man rekryterar styrelse­ledamöter bör man leta efter kompetenser som kompletterar ägarens. Välj in ledamöter med egenskaper som civilkurage, integritet och god bedömnings­förmåga. De ska också ha modet att driva frågor, höja sin röst och dra i nödbromsen vid risker. Styrelseledamöterna bör också ha en förmåga att upprepa beteenden som ger framgång.

– En bra styrelse är lite av  ”Djävulens advokat”  innan beslut fattas. Med styrelseledamöter som är kontraintuitiva – de kan se utveckling och tillväxt ur nya synvinklar – kan driva arbetet framåt och skapa oväntade framgångsrika samarbeten, säger Lena Gustafsson.