ThinkstockPhotos-178388164 kopiera

Foto

Trovärdighet speglas i varumärket

Ledaren Att Sverige är ett innovativt land är ingen nyhet, glädjande nog har vi många kreativa innovatörer och entreprenörer i landet. Men hur ger vi våra företagare förutsättningar för att växa och lyckas? Immaterialrätt är ett viktigt verktyg för att nå framgång.

monopaul

Pål Johansson

Vem gör du helst affärer med? Mitt svar är ett trovärdigt företag med jämn kvalitet, stor kunnighet, transparens och leveranssäkerhet. Företaget som är förutsägbart, tryggt och något som du identifierar dig med. Hur känner du igen det företaget? Genom varumärket – en central immaterialrätt som signalerar företagets värden.

Företagare, entreprenörer och innovatörer behöver inte bara erbjuda god service – de behöver också vara unika och sticka ut för att nå affärsframgångar; exempelvis ett varumärke som särskiljer sig från ett annat.

 Direkt koppling mellan affärsframgångar och immaterialrätt

Majoriteten av de som vågar ta steget till ett eget företag har en stark tro på sin unika affärsidé, sin innovativa produkt eller sin exklusiva tjänst. Konkurrensen är ofta enorm och det är svårt att vinna mark när liknande tjänster, produkter och budskap återfinns hos flera aktörer inom samma bransch. Då gäller det att sticka ut och särskilja sig. Med en medvetenhet om immateriella tillgångar som domännamn, varumärken, patent, design, upphovsrätt, licensavtal och exempelvis affärshemligheter uppkommer nya konkurrensmöjligheter. Vi vet att det finns en direkt koppling mellan affärsframgångar och en medveten hantering av immaterialrätt. Konkret handlar det om att värdera och hantera de immateriella tillgångarna på samma sätt som företagaren gör med andra värden i företaget. Nyckeln är att koppla in immaterialrätten i affärsidén – då finns det goda förutsättningar för strategiskt hållbara affärsframgångar.

 Gör medvetna strategiska val baserade på affärsidén

På vägen till att förverkliga sin innovation eller sin företagsvision finns det flera aktörer som kan, och vill, ge hjälp på vägen. För att få del av ett seriöst företagarstöd behöver företagaren visa att han eller hon har en genomtänkt affärsplan – även här har immaterialrätten en central roll. Den finns alltid med i företagarens verklighet, omedvetet eller medvetet. Att hantera immaterialrätten på ett medvetet sätt ökar förutsättningarna för att lyckas.

I Sverige behöver vi bli bättre på att se till att immaterialrätten finns med som en medveten och naturlig del i innovations- och företagarprocessen. Den måste finnas som en självklar del i affärsstrategin. Det viktigaste är att göra medvetna val baserade på den egna affärsidén. Gör en långsiktig plan där en immaterialrättstrategi finns med. Vi vet att kunskapsinnehållet i produkter och tjänster blir allt viktigare.

En allt större del av värdet ligger i företagens kunskapstillgångar – dess immateriella tillgångar. Vi ser att svenska företag behöver bättre förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Smarta företagare och innovatörer i framkant når framgång genom en genomtänkt immaterialrättslig strategi. Det gör skillnad för företagets tillväxt och i förlängningen även för svensk tillväxt.

På PRV har vi ett viktigt uppdrag – vi arbetar för att öka kunskapen om immaterialrätten. Vi har ett särskilt fokus på att skapa förståelse för hur immaterialrätten kan användas affärsstrategiskt och medvetet. Det arbetar vi på PRV med dagligen, på många olika sätt. Just i dag gör vi det genom tidningen du håller i din hand. Jag önskar dig en innehållsrik och inspirerande lässtund. Och lycka till med ditt företagande.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Patent- och registreringsverket (PRV)