Harry Goldman

Foto Harry Goldman

Ta steget till eget företag!

Ledaren I Sverige har vi av tradition tidigare trott att storföretagen, i kombination med den offentliga sektorn, skapar vårt välstånd. Men så är det inte längre. Den offentliga sektorn expanderar inte som förr och våra svenska storföretag står inte heller idag för merparten av sysselsättningstillväxten.

4 av 5 jobb tillkommer istället i de små företagen. Och det är de nya företagen som här är själva motorn. Entreprenörerna är därför, med rätta, hyllade idag.

Ingen vet med säkerhet vilket eller vilka företag som på lång sikt kommer att lyckas. Men finns många nya företag som årligen startas är chanserna större. Och kan den svåra startprocessen underlättas genom goda råd och enkla framgångsverktyg har Sverige större chans att lyckas. Det är just därför NyföretagarCentrum finns.

Hos NyföretagarCentrum får den som vill starta företag goda råd och support av rådgivare med egen företagserfarenhet. All rådgivning är kostnadsfri. 16-20 000 personer ges årligen rådgivning om allt från affärsiden till det som praktiskt krävs för att med framgång kunna starta och driva ett företag. Här finns som hjälp också ett stort näringslivsnätverk med kontakter och kunniga mentorer. Att inte göra dyrköpta enkla misstag är helt avgörande och vi vet med säkerhet att insatserna gör ordentlig nytta. Genom NyföretagarCentrums insatser har tusentals nya företags lönsamhet och överlevnad ökat.

Nyföretagandet är, och har under alla år, varit just nyckeln till integration.

Under 2000-talet har fler nya företag startats i Sverige. Vi har dock fortfarande en lång väg kvar tills vi når toppen. Länder där nybyggarandan är stark och goda attityder finns till företagandet har ett försprång. Samma mönster kan vi se på nära håll i Sverige.

I kommuner med stor inflyttning, och där synen på företagandet är positivt, växer nyföretagandet. I gränsområden med handel är även ofta nyföretagandet starkt. I de kustnära kommunerna och i storstadskommunerna finns även oftast ett högt nyföretagande.

Men det finns kommuner också i glesbygd och industriorter som nu också lyckats vända en tidigare nedåtgående utveckling. Turism, IT, handel och servicetjänster som Rut och Rot har betydelse.

Vilka är då de som startar företagen? Nära hälften av de nya företagen som tillkommer genom NyföretagarCentrum drivs av kvinnor. Samtidigt är nära hälften av de som startar genom NyföretagarCentrum unga och under 35 år. Dessutom är nu nära var tredje person som ges rådgivning genom NyföretagarCentrum född utomlands.

För många nyanlända är företagande inget märkligt. Tvärtom – många har vuxit upp med företagandet i familjen eller har själva i åratal drivit företag i sina hemländer.

Nyföretagandet är och har under alla år varit just nyckeln till integration. Bevis på att det fungerat finns i Sverige ända sedan Louis De Geers dagar på 1600-talet – till dagens nya stjärnentreprenörer. För integration finns just inget bättre än företagande.

Nyföretagandet lägger grunden för vår framtid och möjligheter till framgång. Du kanske själv ännu inte tagit steget till eget? Nyföretagar­Centrum kan då vara första steget.

Boka ett möte på NyföretagarCentrum.se eller börja fundera runt din affärside med affarsplanen.com. Framtiden finns för dig kanske redan idag!

Text: Moa Långbergs