Illustration Johan Umenius

Foto Illustration Johan Umenius

Starta eget

Inspiration Att starta eget är en dröm för många. Ofta stannar det bara vid tanken. Den vanligaste anledningen är osäkerheten kring affärsidén eller att man saknar kapital. Men det finns flera olika sätt att bli sin egen och finansiera sin verksamhet på. Tänk på att testa dina idéer innan det blir skarpt läge. Tillsammans med några experter inom ekonomi och finans, entreprenörskap och affärssystem har Smart Media gjort en checklista som vänder sig till dig som vill starta ditt eget företag.

Johan Umenius

Johan Umenius

Monica Borg-Wennebring  affärsrådgivare Start-Up Stockholm
Monica Borg-Wennebring
affärsrådgivare Start-Up Stockholm

– Varannan svensk bär på en affärsidé sägs det. Hos oss får de en chans att testa förutsättningarna. Även de som kommer fram till att affärsidén inte håller uppskattar de lärdomar de får om metodiken och tänket kring före­tag­and­et. Det går också att komma igen med nya idéer, säger Monica Borg-Wennebring är affärs­rådgivare på Start-Up Stockholm som är Sverige­s största centrum för nyföretagare- och innovationsrådgivnin­g.

Hon rekommenderar även att man sätter ord och siffror på det som ska göras: Vad är det du vill? Hur ser marknaden ut, vad finns det för konkurrenter? Identifiera din målgrupp, hur du tänker ta betalt och hur du tänker marknadsföra dig.

Därefter bör man göra en budget och en handlingsplan för ett år framåt: Hur vill du att det ska se ut då? Handlingsplanen berättar vad du ska göra under året, vad ska du sälja och till vem, vilket resultat vill du uppnå?

Stäm sedan av handlingsplanen regelbundet, exempelvis varje månad. Handlingsplanen är ett levande dokument som också ska ändras om förutsättningarna förändras.

Research

Det är viktigt att tar reda på så mycket som möjligt om din bransch innan du trycker på startknappen. Identifiera din målgrupp, vem är din kund?  Skaffa ett socialt nätverk. Testa dina idéer på familj och vänner, skapa gärna en fokusgrupp. Det kan vara en grupp på Facebook eller låt några personer träffas för att testa ditt koncept och ge feedback innan du sätter igång med att göra en hemsida och så vidare.

Bolagsform

Om du har produkter är det ofta en fördel att bilda ett aktiebolag. Handlar det mer om konsulttjänster så kan det vara en god idé att starta med enskild firma och för att sedan byta bolagsform och då ofta till ett aktiebolag.

Handelsbolag är en inte helt ovanlig form. Men eftersom du då har med dig en eller flera så är ni solidariskt ansvariga. Finns det en ”Slösa” och en ”Spara” kan det bli problem. Då bör du ha någon form av tydligt kompanjonskapsavtal.

Ekonomi och finansiering

Det är bra att ta kontroll över ekonomin och det är viktigt att du sätter dig in i hur ekonomin fungerar för till syvende och sist är det alltid du själv som är ansvarig, även om du låter någon annan sköta ekonomi, bokföring, redovisning och så vidare.

Det finns många olika sätt att hitta finansiering av företag alltifrån banklån till crowdfounding. Gör en noggrann research över dina möjligheter och väg för- och nackdelar mot varandra. 

Finansieringshjälp

Ett exempel på ett företag som kan hjälpa till med finansiering är Almi som har ett statligt uppdrag att främja små- och medelstora företags tillväxt i Sverige.

Almi Företagspartner och Almi Invest erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Även de som har en helt egen innovation kan få kommersiell rådgivning och tillgång till finansiering.

Thomas Orrung, regionschef Almi
Thomas Orrung, regionschef Almi

– Vi kompletterar den privata marknaden och har möjlighet att ta högre risk än banken. Det innebär att vi nästan alltid har en medfinansiär vid varje insats ofta banken, invester­are eller via eget kapital. Vi går sällan in själva som finansiärer utan det handlar om ett delat ansvar, säger Thomas Orrung som är regionschef på Almi.

Rådgivningen och finansieringen som erbjuds är bred. Det kan handla om nya företag men också om redan etablerade företag som vill växa.

Almi finns i alla regioner i Sverige. Ett område där Almi haft stor betydelse handlar om integration.

– Vi hjälper många med utländsk bakgrund som är entreprenörer men där språket är ett hinder. Inom Almi finns 28 språk representerade, säger han.

Arbetslöshetsförsäkring

Den som startar ett företag försäkrar sig ofta mot allt möjligt; lokalen, utrustningen, bilen med mera. Men att försäkra sig mot arbetslöshet är det inte alla som tänker på.

Thomas Gröndahl, kassaföreståndare Småa
Thomas Gröndahl, kassaföreståndare Småa

– Nej, det är det inte. Ändå är det en billig försäkring som ger trygghet. Med en arbetslöshetskassa i ryggen kan du våga satsa på ditt företagande fullt ut, säger Thomas Gröndahl som är kassaföreståndare på Småföretagar­nas arbetslöshetskassa, Småa.

Han tror inte att företagare medvet­et väljer bort försäkringen.

– Nej, det handlar nog mer om att man inte känner till den, säger han.

En vanlig invändning är att man som företagare måste lägga ner sitt företag för att få arbetslöshetsersättning vilket stämmer men det finns ibland möjlighet att göra tillfälligt uppehåll, till exempel om man tappat ett stort uppdrag. Försäkringen är dessutom en trygghet om din affärs­idé spricker och du måste avsluta verksamheten.

– Vid tillfälligt uppehåll får du inte vidta några åtgärder i bolaget, men det finns vissa undantag. Så jag brukar rekommendera alla att kontakta arbetslöshetskassan om det finns några oklarheter, säger han.

Försäkra din inkomst det är det definitiva rådet från Thomas Gröndahl.

Bokföring

Varje år startar nästan 70 000 personer i Sverige företag. Inte ens hälften av dem har en ekonomibakgrund. Så bokföring är ofta ett plågsamt måste för entreprenören. Men att sköta den idag är lättare än du tror. Det som behövs är ett bokföringsprogram.

Åsa Langmaid, försäljnings- och marknadschef Hogia Small Office
Åsa Langmaid, försäljnings- och marknadschef Hogia Small Office

– Ett bokföringsprogram är billig­are och effektivare än att lägga ut bokföringen, säger Åsa Langmaid, försäljnings- och marknadschef på Hogia Small Office – ett av de företag som erbjuder olika typer av bokförings­program online.

Att välja en molnbaserad lösning har många fördelar anser hon. Det spelar heller ingen roll var du befinne­r dig, vilken enhet eller webbläsare du använder och inte heller om det är en pc eller mac. Säkerhetskopiering sker automatisk.

En annan fördel är att kunna dela information med exempelvis en redovisningskonsult.

Att välja leverantör som man kan växa med när verksamheten expanderar är också något du ska tänka på. Det går även att kombinera bokförings- och fakturerings­program på ett effektivt sätt. Läs mer om molnbaserade affärssystem på sidan 24.

Franchising

Det finns ett sätt att pröva att vara egen företagare utan att behöva ha egna idéer som måste bäras. Det är att gå in som franchisetagare hos den växande gruppen av franchise­givare. Fördelen är att man går in i ett färdigt och beprövat koncept.

En nackdel kan vara att den kreativa entreprenören inte utlopp för hela sin glöd eftersom det finns ramar att hålla sig inom.