Sarah Thorsaeus

Foto

Starta eget tillsammans

Inspiration Det finns flera fördelar, menar Sarah Thorsaeus, diplomerad rådgivare på Coompanion, en rikstäckande organisation som ger kostnadsfri rådgivning i kooperativt företagande.

Johan Umenius

Johan Umenius

Det är både roligt och smart att förverkliga sina idéer tillsammans med andra. Roligare för att du har kollegor att dela dina upplev­elser med och smartare för att ni gemensamt har större nätverk och större samlad kompetens.

Att fler i verksamheten bryr sig om företaget och helheten har visat sig vara en framgångsfaktor. Kooperativa företag världen över håller bättre än andra företag.

Smidig bolagsform med liten kapitalinsats

Ett företagande tillsammans är ett sätt att driva företag på lika villkor och oftast drivs företaget som ekonomisk förening. Då är det du och de andra delägarna som gemensamt bestämmer över företaget och beslutar hur vinsten ska användas.

Bli vinnare ihop!

Det kooperativa tankesättet är också smart då du som enskild företagare vill samverka med andra och kan ta större uppdrag tillsammans, marknadsföra er gemensamt eller dela på kostnader för lokaler eller inköp.

Hur går en rådgivning till?

Tillsammans hittar vi svaren på frågor som: Ska framtida anställda kunna bli delägare? Hur ska beslut tas och hur ska ni organisera det löpande arbetet? Rådgivarens frågor bidrar också till att ni vässar er affärs­idé.