ThinkstockPhotos-76754258 740

Foto Thinkstock (feature image)

Starkt företagande börjar i skolbänken

Ledaren Svensk arbetsmarknad befinner sig i en spännande tid med nya jobb som växer fram inom nya näringsgrenar.

monopaul

Pål Johansson

På bara några år har exempelvis hushållsnära tjänster och företagande inom välfärdssektorn vuxit kraftigt och kommit att bli viktiga delar av svenskt näringsliv. Detta är positivt och utvecklar hela vårt samhälle. Men nya möjligheter medför också nya potentiella hinder. Därför måste också politiken utvecklas och vara aktiv i arbetet med att undanröja hinder och se möjligheter för människor med drömmar och idéer. Regeringen arbetar aktivt med att göra det mer lönsamt att arbeta, enklare och billigare att anställa och med att förbättra matchningen så att rätt person kan finna rätt plats på arbetsmarknaden.

Morgondagens arbetsmarknad vilar på kunskap och möjligheter. Kunskaper som ger idéer – och möjligheter som kan förverkliga dem. När andra länder konkurrerar med låga priser till följd av låga löner och dåliga arbetsvillkor måste svenska varor och tjänster konkurrera med kvalitet och innovation. Vår framtid på den globala marknaden ligger i ett kunskapssamhälle där vi kan konkurrera med idéer och forskning. För att säkra svenska jobb och skapa möjligheter för utveckling ställs därför större krav på svenskt företagande när det kommer till både nytänkande och konkurrenskraft.

Precis som så många andra viktiga samhällsutmaningar så börjar arbetet mot ett starkare företagande i skolbänken. Oavsett om man vill starta eget eller ta en anställning så ser vi att de som lämnar skolan med bristande kunskaper ofta får större svårigheter att få jobb senare i livet. Därför måste både arbetet mot ungdomsarbetslösheten och arbetet för företagande börja tidigt, med en starkare koppling mellan skolan och arbetslivet. Skolan måste bli bättre på att förbereda elever för hur deras arbetsliv verkligen kommer att se ut, oavsett om det handlar om en framtid som egenföretagare eller som arbetstagare. Genom ex- empelvis praktiska utbildningar och lärlingsanställningar kan ungdomar få viktiga insikter och erfarenheter som ökar deras chanser att få in en fot på arbetsmarknaden.

Jag vill att det för dagens unga och för kommande generationer unga ska vara lika naturligt att starta eget, själv eller tillsammans med andra, som att studera vidare eller att arbeta för någon annan. Självfallet är det inte så att alla som tar chansen och startar en egen verksamhet lyckas direkt. Varje nystartat företag blir inte ett nytt IKEA, H&M eller Ericsson. Tvärtom är sannolikheten större att företaget går lite knackigt till och från eller att det, i värsta fall, till och med går i konkurs. Men alla de som har investerat från såväl hjärta som plånbok och har försökt förverkliga sina idéer har fått nya, viktiga erfarenheter och står med starkare fötter på jorden inför nästa utmaning.

Företagandet är vårt samhälles grundpelare. Genom drömmar och idéer som blir till verklighet skapas arbeten som tillsammans bygger upp vår gemensamma välfärd. Regeringens arbetslinje bygger på att alla som kan och vill arbeta ska ha en möjlighet att göra det. Men för att fler ska kunna få ett jobb måste vi också ha fler arbetsgivare som vill anställa. Sverige behöver fler och bättre företag som inte bara startas upp, utan också som växer och utvecklar hela den svenska arbetsmarknaden.

Hillevi Engström (M), Arbetsmarknadsminister