Miran Dennerqvist

Foto Miran Dennerqvist

Så väljer du rätt personalsystem

Aktuellt Alla företag, oavsett storlek, tjänar på att använda ett personalsystem. Personalsystemet effektiviserar företagets personaladministration, minskar pappersarbetet och minimerar risken för fel.

Ett personalsystem ger företaget mer tid till kärnverksamheten. Välj ett system som är flexibelt och kan anpassas i takt med att ditt företag växer!

– Ett bra personalsystem ska automatisera hela flödet från registrering av tidrapporter och reseräkningar till färdiga lönespecifikationer och därmed underlätta arbetet för personalavdelningen och hela företaget, säger Miran Dennerqvist, vd på Flex Applications. Det bör dessutom kunna synliggöra information för personalen, till exempel olika typer av statistik och nyckeltal.

Det är smart att investera i ett personalsystem även som små­företagare. Välj då helst ett moduluppbyggt system där du börjar t ex med lönemodulen och därefter kompletterar med ytterligare moduler allteftersom verksamheten växer och nya behov uppstår. Du slipper då byta system vilket ofta medför stora kostnader i både tid och pengar.

– Var också noga med att systemet utgår från den senaste tekniken så att det kan följa med dig och ditt företag länge, säger Miran Dennerqvist slutligen, och tillägger att ett personalsystem är en investering inför framtiden som du snabbt får avkastning på i form av tidsbesparing och en enklare vardag!