Kontorsmiljö

Foto Erik Mårtensson

Så utformas framtidens kontor

Aktuellt Hållbarhet, globalisering, teknikutveckling och urbanisering är nyckelfaktorer när framtidens arbetsplatser byggs och utvecklas. Med fokus på kontoret som mötesplats tittar vi in i framtiden.

Johan Umenius

Johan Umenius

Marcus Sandahl,  säljchef NCC Property Development. Foto Klas Andersson
Marcus Sandahl,
säljchef NCC Property Development. Foto Klas Andersson

Samtalet med Marcus Sandahl, säljchef på NCC Property Developmen­t, kretsar kring framtidens arbetsplats och om kontoren är på väg ut ur tiden. Nya tekniska innovationer och digitala lösningar gör att människor kan arbeta var som helst åtskilda men sammankopplade. Marcus Sandahl tror dock inte att de fysiska mötesplatserna kommer att försvinna.

– Någonstans ska folk mötas – även i framtiden, skillnaden är att kontoren inte kommer att se ut som de gör idag, säger han.

Kontoret – ett verktyg för kreativitet

Själva ordet kontor är laddat, ordet leder osökt tankarna till ordet ”kontors­råtta” som ibland används om någon som är tråkig och intetsägande. Och oavsett hur det använts så kommer kontor som ord inte längre att förknippas med mossiga kontorsråttor, inte idag och inte helle­r i framtiden. Istället börjar fler och fler se kontoret som ett verktyg för utveckling och kreativitet. Hur arbetsmiljön är utformad kan komma att direkt påverka affärs­resultatet.

Morgondagens kontor anpassas efter verksamhet

Ett modernt kontor bör anpassa­s efter den verksamhet som ska utvecklas där, en plats där med­arbetare trivs och blir effektiva. Kontoret är också företagens ansikte utåt och därmed viktigt för varumärket. Människor som mår bra och får energ­i i miljön har lägre sjukfrånvar­o, presterar bättre och ger i slutänden större vinst åt sina arbetsgivare berättar han.

Enligt Marcus är en grundlig analys bra att börja med och i det första steget bör ett antal viktiga frågor ställas. Vanliga frågor är; vad ska vi göra på kontoret, vart är företaget på väg, vilka olika behov finns under dagen, vilka arbetsuppgifter utförs samt vilka ska arbeta här.

– En arbetsplats är också viktig ur rekryteringssynpunkt. För att kunna rekrytera människor så måste vi vara lyhörda och flexibla på deras behov och matcha det med miljön. Vilken miljö vill vi vara i, i vilket sammanhang ska vi finnas är viktiga frågar att ställa, säger Marcus Sandahl.

Flexibla arbetsplatser

Marcus berättar vidare att en arbetsplats mer och mer kommer att handla erbjuda tjänster som hjälper till att få livspusslet att gå ihop. Kanske behövs ett hunddagis eller en förskola. Det är sådana faktorer som kan vara avgörande för trivseln och samtidigt locka talanger.

– Flexibilitet är ett nyckelord. På en flexibel arbetsplats möts människors olika behov liksom att de fysiska ytorna enkelt också kan anpassas efter rådande situation och behov. På en flexibel arbetsplats går det enkelt att göra om rummen så att de anpassas till flera eller färre. Det är också ett plus om företagen kan göra enskilda rum av öppna landskap och vice versa. Många arbetsplatser har mycket att vinna på att tänka flexibilitet och skalbarhet redan från början, säger han.

Den rent visuella upplevelsen spelar också roll. Hur byggnaden ser ut liksom vilket intryck receptionen gör är viktigt på samma sätt som inredningen och färgsättningen kan göra stor skillnad.

– Idag ser vi att många företag exempelvis lägger mycket kraft på receptionen genom att skapa en öppen yta, som mer och mer liknar en hotellobby, säger han.

Sunda inomhusmiljöer

Det handlar också om att må bra på jobbet. Därför är en rad aspekter som ljus, ljudmiljö och luftkvalitet också viktiga.

Sunda inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och lägger grunden till ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att inte bara haka på den senaste inredningstrenden eller möblera med något som är på modet för tillfället. Inredningen bör vara genomtänkt och harmonisk men fortfarande professionell.

– Vid utformningen av morgondagens arbetsplatser låter vi hållbarhet, globalisering, teknikutveckling och urbanisering driva oss framåt, så de är viktiga att följa, säger Marcus Sandahl.

NCC har ett koncept de kallar Future Office. Det är ett koncept baserat på treårig forskning som företaget tagit fram tillsammans med två forskare på området framtidens arbetsplatser. Konceptet inne­fattar ett diskussionsunderlag och en workshop som ska hjälpa företag när de funderar på att skapa en ny arbetsmiljö.

– Workshopen tar hänsyn till läge, kommunikationer, närhet till grönområden, träning, ytskiktsmateria­l och andra specifika faktorer. Det är en viktig analys som för de som gör den leder fram till en arbetsplats av och för moderna människor, avslutar Marcus.