Thomas Larsson

Foto Thomas Larsson

Så kan du utveckla ditt sätt att samarbeta

Inspiration Idag kräver de flesta yrken att du är duktig på att samarbeta, framförallt om du är chef. Genom att ta reda på hur du uppfattas av andra kan du förbättra din samarbetsförmåga och uppnå bättre och effektivare resultat.

För att vara en bra samarbetspartner behöver du kunna lyssna och ha hög förmåga att anpassa dig efter andra. Samtidigt får din anpassningsförmåga inte ta över helt eftersom du då uppfattas som opålitlig när du hela tiden byter åsikt. En grupp med hög samarbetsförmåga löser uppgifter snabbare och effektivare än andra. Som chef kan man uppmuntra gott samarbete genom att själv vara en bra lagspelare.

– I en kultur med hög tillit, där alla kan vara sig själva, blir kommunikationen bättre och gruppen mer effektiv. För att lyckas är det viktigt att chefen är modig, trygg och aktivt bidrar till öppenhet i gruppen, säger Thomas Larsson, vd på IDI Profiling.

För att förbättra sitt sätt att samarbeta måste man ta reda på vad man har för utgångsläge. Det kan vara så att man upplever sig själv på ett helt annat sätt än vad kollegor och kunder gör. Därför är det viktigt att fråga dem om hur de uppfattar ens beteende. Utifrån det kan man sedan förbättra sin samarbetsförmåga.