Rekrytera rätt

Foto Shutterstock

Så blir du träffsäker i dina rekryteringar

Rekrytering Lägg mycket tid på att tänka igenom krav­profilen och våga anställa din motsats. Två värdefulla tips för dig som ska rekrytera.

Håkan Söderberg

Kravprofilen är själva grundstommen till varje rekryteringsprocess och är helt avgörande för vilka personer som kommer att söka sig till dig. Michael Wiander är Country Manager på Hucama Sweden och har stor erfarenhet av arbetspsykologiska tester i företaget.

Den viktigaste förutsättningen för en bra rekrytering är att lägga mycket tid på kravprofilen anser Michael Wiander. Frågor som bör ställas före annonsering är; Vilka mål ska uppnås? Exakt vilka uppgifter ska utföras? Vad är de viktigaste egenskaperna?

Den viktigaste förutsättningen för en bra rekrytering är att lägga mycket tid på kravprofilen.

Michael Wiander

– Många gånger läggs det alldeles för lite tid på kravprofilen. Att veta vad man vill ha är helt avgörande.

Michael Wiander,  Country Manager HUCAMA Sweden
Michael Wiander,
Country Manager HUCAMA Sweden

– När det gäller de udda kandidaterna så tror jag att många känner igen dem. De kanske inte klär sig rätt, eller säger rätt saker. Men de kan många gånger vara klockrena för jobbet. Det krävs mod för att välja en sådan person och de kan ofta vara oslipade diamanter. Vi är alltför ofta skraja och rekryterar kopior av oss själva, då vi i själva verket kanske behöver anställa vår egen motsats. Det kan också vara värt att hålla i bakhuvudet att en sökande kanske inte behöver uppfylla 100 procent. Räcker 80? De andra 20 kanske någo­n annan kan göra, menar Michael Wiander.

Det är riktigt att kandidaterna uttalar att de är lojala mot företaget. Att välja kandidater som är lojala är en egenskap som normalt betraktas som positiv. Men det behöver inte alltid vara så.

– Vi gjorde en analys av en butikskedja i Danmark där lojalitet faktiskt var negativt för försäljningen sett från kundens perspektiv. Detta var det självklart ingen som förstod initialt. Och det går inte att få reda på sådant om du inte frågar, brukar vi säga. Ur kundens perspektiv visade det sig vara bättre att vara risktagande än att hela tiden fråga chefen om svaren eller att vara för plikttrogen och drivas av lojalitet mot företaget, säger Michael Wiander.

Samtalet förs så in på hur viktigt det är med magkänsla vid rekryterin­g och hur mycket den ska spela in. Michael Wiander menar att om du har likvärdiga kandidater kan magkänslan ha betydelse, annars inte.

– Tänk på magkänslan vid rekryteringar, men ta hänsyn till den senare i kedjan, anser han.

Anki Kling och Lena Gustafsson, driver företaget Styrelsebalans
Anki Kling och Lena Gustafsson,
driver företaget Styrelsebalans

Det viktiga är att ha en bra kravprofil så att du förstår vad du vill ha menar Michael Wiander och får medhåll från Anki Kling och Lena Gustafsson som tillsammans driver företaget Styrelse­balans. Anki och Lena träffades på en styrelseutbildning år 2006, en utbildning som ledde till att de skapade ett företag tillsammans.

När kompetenser som är för lika gynnas inte affären.

Anki Kling

Styrelsebalans har som mål att sträva efter mer balans i rekryteringar till bolagens styrelser och ledningar. En fråga som inte handlar om jämställdhet, utan som handlar om kompetens.

– Rätt rekrytering handlar i grunden om lönsamhet och det finns många rapporter, från McKinsey bland annat, som konstaterar att där det finns balans där finns också lönsamhet. När kompetenser är för lika gynnas inte affären. Det är vår uppgift att visa att det går att tänka nytt vid rekrytering, säger Anki Kling.

Det är så lätt att rekrytera ur det egna nätverket och följa gamla rutiner kring kravprofiler.

Lena Gustafsson

Både Anki och Lena vittnar om hur mycket det har hänt på området rekrytering sedan de startade 2006. Enligt båda finns det mycket att göra för att förändra sättet vi rekryterar på.

– Det går långsamt. Det är så lätt att rekrytera ur det egna nätverket och följa gamla rutiner kring kravprofiler som inte är helt genomtänkta. Det vill vi ändra på, säger Lena Gustafsson.

Nya infallsvinklar

Styrelsebalans kan anlitas av nystartade och små företag också, bolag som vill testa nya sätt att hitta rätt kompetens. Företaget består idag av kvinnor som har genomgått personliga intervjuer med godkända referenser. Kvinnor som kan gå in i en styrelse och komma med nya infallsvinklar.

– När du startar ett företag är kanske inte det första du tänker på att du ska ha en styrelse. Men det är klokt att ta in externa människor som kan hjälpa dig med struktur, omvärldsperspektiv och hur företaget kan växa, säger Lena Gustafsson.