512154461 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Rätt rådgivning bidrar till rätt lön för dina anställda

Ekonomi Det finns ett stort antal lagar och regler du som företagare behöver ta hänsyn till när det är dags att anställa dina första medarbetare. Det är viktigt att lägga en god grund för dina medarbetares lönehantering och andra frågor som berör rollen som arbetsgivare. Det gör dessutom att du kan lägga mer fokus på företagets affärsverksamhet.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Torgny
Torgny Hedman, PwC

– Löneadministration är ett komplext område som kräver expertkompetens. Jag rekommenderar företagare att i första hand vända sig till rådgivare som kan erbjuda många olika expertkompetenser, exempelvis inom skatteområdet, lön och redovisning. På så sätt frigörs utrymme för synergieffekter mellan exempelvis företagets redovisning och lönehantering, säger Torgny Hedman, tjänsteansvarig för lön på PwC.

Så länge du har en eller två anställda är det i allmänhet inte svårt att ta hand om dina medarbetare och överblicka kostnader, men när antalet medarbetare ökar växer behovet av att överblicka att regelverk följs och följa upp statistik. Om en medarbetare råkar ut för en arbetsskada, ska ta ut föräldraledighet eller blir sjukskriven behöver du också veta vad som gäller.

– Det är en trygghet för företagare att välja en rådgivare som har lång erfarenhet och en gedigen kompetens kring dessa och angränsande frågor. Välj gärna en aktör som erbjuder administrationssystem som utnyttjar modern teknik och är åtkomliga via såväl dator som surfplatta och mobil för både dig som företagare och dina anställda, säger Torgny Hedman.