Digital Time

Foto

Optimera nytta och tid i företaget

Uncategorized Vill du öka lönsamheten och trivseln samt få ännu större engagemang från medarbetarna? Samuel Sjölund på Digital Time WFM AB svara på hur dagens teknologiska lösningar kan hjälpa till att optimera nyttan i ett företag.

Johan Umenius

Johan Umenius

TEXT Digital Time

Samuel Sjölund, ägare och vd på Digital Time, har varit i branschen sedan 70-talet. Enligt honom har sättet att optimera tid och nytta WFM, Work Force Management, helt förändrats. Tidigare arbetade företagen med traditionella stämpelklockor. Idag, menar han, har teknisk infrastruktur förändrat allt.

Effektiva lösningar med molnet

Genom att förlägga lösningar för WFM i molnet kan många olika moduler samköras vilket ger effektiviseringsfördelar på sikt. Förutom tid och närvaro kan andra funktioner smidiggöras som schema och bemanning vilka arbetsuppgifter som utförs på vilken tid samt hur kommunikationen går i företaget.

Genom att kombinera moln-plattformen och ett modernt system för Workforce Management uppstår en mycket lönsam affär för kunderna.

Använd befintlig infrastruktur

Optimalt för kunden är ofta att använda befintlig infrastruktur för data-kommunikation, kraft och nätverk. Anpassade hårdvaror och tillbehör finns bland annat genom Digital Time WFM. Exempel är Tablet, iPad, pekskärmar, mobiler, pc, Tags, RFID-läsare och traditionell­a tidterminaler.