Johannes Lundblad

Foto Johannes Lundblad

Några tips från en advokat

Ekonomi Entreprenörer är modiga. De satsar allt på en idé och ägnar full kraft åt att utveckla sin verksamhet.

Entreprenörer är modiga. De satsar allt på en idé och ägnar full kraft åt att utveckla sin verksamhet, säger Johannes Lundblad på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå. Entreprenörer är framåtblickande, drivna och söker hela tiden nya affärsmöjligheter. I entreprenörens vardag finns det sällan tid att fundera så noga på juridik. Detta går naturligtvis oftast bra så länge man har en god relation till sin omgivning. Men i alla verksamheter uppstår det då och då problem. En duktig entreprenör kan lösa det mesta, men ibland krävs det juridisk rådgivning. Enligt Johannes träffar man regelbundet klienter som ingått sämre formulerade avtal eller ibland inga skriftliga avtal alls. I andra fall finns det utmärkta avtal – men en illasinnad (eller fattig) motpart som gör sitt bästa för att undkomma sina skyldigheter.

Om en advokat fick ge en entreprenör några budord skulle de kanske se ut så här:
• Inventera behovet av juridisk dokumentation tidigt
• Dokumentera alltid villkoren för den överenskommelse som träffats. Helst med tydliga och skriftliga avtal, Undvik muntliga avtal.
• Det är dyrt att vara snål. Det är alltid (nästan) mycket billigare att upprätta bra och balanserade avtal på förhand än att tvista i efterhand.
• Konsultera juridisk expertis redan vid första tecken på konflikt med motparten. Sverige har relativt korta s.k. reklamationsfrister mot avtalsbrott och vissa juridiska åtgärder måste vidtas omgående efter det att tvist uppstått.
• Skaffa dig tidigt en bra advokat som du känner förtroende för. Det är en bra investering som bidrar till att ge din verksamhet rätt förutsättningar att leva, utvecklas och växa.