534740219 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Många vill driva eget på landet

Inspiration Trots en ökad urbanisering ser experter en attitydförändring och ett växande intresse för ett liv på landsbygden. Kanske är det just trängsel, bostadsbrist och stress i de större städerna som gör att allt fler vill bo och driva företag på landet?

monopaul

Pål Johansson

Många av de som bor på landet väljer att skapa sin egen sysselsättning genom ett eget företagande. Det är faktiskt vanligare att driva företag på landet än i stan. Och det handlar inte bara om jord- och skogsbruk. Det finns alla typer av företag – alltifrån turistföretag i Jorm eller Grebbestad, kläddesign i Fengersfors, vinproduktion i Flen, livsmedelsföretag i Nordmaling eller webbutik i de värmländska skogarna. Det är entreprenörer som tar tillvara på det som finns på platsen där de bor och verkar. Det är bara fantasin och kreativiteten som sätter gränserna.

 

Landsbygdens möjligheter…

Det finns många möjligheter för dig som vill driva företag på landsbygden. Det gäller oavsett om du utnyttjar närheten till naturen och bygger på det unika för att erbjuda genuina upplevelser eller om du väljer att jobba i staden från landet och utnyttja webben för att nå en global marknad.

 

…och konkurrensfördelar

Konkurrensfördelarna med att bedriva verksamhet på landsbygden kan vara många. Exempelvis lägre mark- och lokalkostnader och att företaget sticker ut i mängden på ett annat sätt än i storstaden. Närheten till såväl politiker som tjänstemän kan också vara större. En väl fungerande infrastruktur och tillgång till bredband är dock viktiga förutsättningar.

DSC_0283 (kopia)
Magnus Nordgren, landsbygdsutvecklare Jordbruksverket

– En styrka som många landsbygdsföretagare nämner är de starka nätverk som präglar många mindre orter. Det kan handla om att företagare gör affärer med varandra, kompletterar varandra i utbudet gentemot sina kunder och samarbetar i gemensamma projekt, säger Magnus Nordgren, landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket.

 

En styrka är de starka nätverk som präglar många mindre orter.

 

En växande landsbygd

Jordbruksverket, en av flera aktörer som jobbar för en hållbar landsbygdsutveckling, vill se en landsbygd där det finns bra möjligheter att bo, leva och arbeta. Det ska vara enkelt att driva företag. Tillsammans med tio andra myndigheter samarbetar Jordbruksverket under namnet ”Starta och driva företag”. Här ingår företagarsajten verksamt.se där du som företagare hittar värdefull information och kan ta del av diverse tjänster från olika myndigheter.

– I detta samarbete kan vi exempelvis bidra till att informationen blir mer anpassad för de som driver företag på landsbygden. Företagandet i grunden skiljer sig inte mellan stad och landsbygd. Däremot kan landsbygdsföretagare ha specifika behov av information utifrån de särskilda förutsättningar som finns på landsbygden. Ofta handlar det om små företag, inte sällan familjeföretag, som rör sig i branscher som är vanligare på landet än i stan, säger Niclas Purfürst, chef på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Jordbruksverket arbetar också med olika typer av stöd och ersättningar som syftar till att stärka landsbygden. Oavsett om du planerar att starta ett helt nytt eller ta över ett befintligt företag på landsbygden så kan det finnas pengar att söka. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om de olika möjligheterna.

Landsbygdsprogrammet som syftar till att utveckla landsbygden är en del av Jordbruksverkets arbete. Målet är en modern landsbygd fylld av lönsamma och livskraftiga företag och aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.

Ett annat uppdrag för Jordbruksverket är Matlandet Sverige. Det är en vision som handlar om god mat, upplevelser och en levande landsbygd. Det handlar i grunden också om sysselsättning och nya företag.