ThinkstockPhotos-137957211 kopiera

Foto Thinkstock (feature image)

Låt kunder och fans vara med och utveckla

Krönikan Entreprenörskapets villkor förändras när trösklarna för att starta globala företag blir så radikalt mycket lägre – med lägre kostnader för att göra prototyper och specialanpassa produktion, oändliga möjligheter att gratis testa på kunder och tillsammans med olika intressenter, samtala och utveckla nästa generations produkt.

monopaul

Pål Johansson

Företagare som lutar sig tillbaka och tror att de har ett ointagligt försprång, eller en säker lokal marknad, kommer att bli omsprungna.

Om jag generaliserar grovt så har företagare tänkt på nätet som en plats för företag att antingen ha en hemsida på samma sätt som man har en anslagstavla. Eller så har man varit ett ”IT- och medieföretag” och gjort allt digitalt.

Jag, och fler med mig, hävdar att digitala plattformar i alla former gör att vi ser en demokratisering av produktutveckling, produktion, marknadsföring och finansiering i en takt som få utanför händelsernas centrum förstår. Demokratiseringen består i att många av de unika tillgångar, som tidigare bara forskare eller stora företag hade tillgång till, finns för den som är intresserad och söker.

Små företag med nördigt intresserade entreprenörer som är väl förankrade i sociala forum har en tillgång till experter från hela värden som vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Många gör det helt utan betalning bara för att de gillar att lösa problem, men också för att få ”cred” från andra personer som vet vad de talar om. Det gör att utvecklingskostnaden för en produkt eller tjänst drastiskt kan minskas, tiden till marknaden accelererar och efterfrågan är global redan innan lansering.

Men det här gäller inte bara för globalt aspirerande tillväxtföretag. Traditionella lokala företag som skomakeri kan bli nationella genom att skonördar hittar den duktige skomakaren som är lika nördig inom sitt område. Tillsammans har de en dialog på öppna eller slutna forum där de ger varandra kunskap.

Skomakaren visar upp hur han lagar skorna med en blandning av mästardiplom och youtubeklipp. Den tillit som uppstår gör även att affärer, som annars inte skulle ägt rum, uppstår och att människor från hela Sverige skickar sina skor till just den här skomakaren.

Om du sitter och undrar över hur du kan nå nya marknader med din produkt eller om du vill starta ett företag med din stora passion och hobby som affärsidé – gå ut på nätet och leta. Du är inte ensam. Det finns fler nördar än du där ute. Nördar som kan bli både kunder och ambassadörer åt ditt företag och det utan marknadsplaner, möten och oändliga resor.

ELISABETH THAND RINGQVIST, VD FÖRETAGARNA