stk153645rke

Foto Thinkstock (featured image)

Kombinera beprövade affärsidéer med entreprenörskapsdriv

Franchise Intresset för att driva franchiseföretag är större än någonsin. Idag finns drygt 30 000 franchiseföretag i Sverige och antalet ökar stadigt. Som franchiseföretagare använder du dig av ett beprövat affärskoncept och kan samtidigt uppleva friheten i att driva ett eget företag.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Franchiseföretagandets grundidé är enkel: den går helt enkelt ut på att upprepa andras framgångar genom att låta självständiga företagare starta fler filialer av ett affärskoncept som visat sig fungera bra i flera år. Det innebär i sin tur att startsträckan ofta blir kortare för den som väljer att starta ett franchiseföretag.

Johan Martinson
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise

– Franchise är en företagsform som stadigt växer och intresset för att driva franchiseföretag ökar. Det märks bland annat på att allt fler företag väljer att expandera med hjälp av franchisetagare, men också på att många blivande företagare tillvaratar möjligheten att kombinera friheten som företagare med tryggheten att arbeta enligt ett beprövat affärskoncept. Tidigare fanns franchiseföretag främst inom restaurang- och detaljhandelsbranschen, men numera finns de även i tjänstebranschen, exempelvis inom logistik och transport, utbildning, mäkleri och resor, säger Johan Martinsson, vd för branschorganisationen Svensk Franchise.

 

Att driva ett franchiseföretag är en långsiktig satsning. De flesta franchisekontrakt löper på mellan tre och fem år.

 

Stordriftsfördelar och konkret stöd i vardagen

Några fördelar med att driva franchiseföretag är att du får löpande stöd och kan ta del av de stordriftsfördelar som franchisekedjan har, exempelvis gemensamma inköp och gemensamt finansierade marknadsföringskampanjer. I gengäld betalar du en avgift, ofta en viss procent av ditt företags omsättning, i avgift till franchisetagaren. Avgiftens storlek varierar mycket beroende på vilket företag du startar och i vilken bransch företaget är verksamt i.

Franchisegivaren ansvarar ofta för frågor som sortimentsutveckling, marknadsföring, utbildning, nätverkande och information, administrativ hjälp och kanske också hjälp med beställningar och logistik om det behövs. Franchiseavtalens utformning varierar relativt mycket mellan olika företag, så se efter noga vad som ingår i just ditt avtal.

– En franchiseföretagare möter samma utmaningar som andra typer av företagare. Skillnaden ligger i att du vet att affärskonceptet är utprovat och franchisegivaren ger dig hjälp på resan, vilket ger en viss trygghet. Men även om du får mycket stöd så får du räkna med att arbeta hårt och lägga ner mycket engagemang, säger Johan Martinsson.

 

Beprövade affärskoncept kan behöva lokala anpassningar

Som franchiseföretagare har du inte samma frihet som andra företagare. Du bör vara beredd att rätta dig efter franchisegivarens riktlinjer och arbetssätt. Ett beprövat affärskoncept är ofta framgångsrikt just för att det har använts och finslipats i många år. Samtidigt är inte allt hugget i sten, både du och franchisegivaren är ju måna om att ditt företag blir så framgångsrikt som möjligt, så lokala anpassningar av exempelvis företagets marknadsföring är inte helt ovanligt. De framgångsrika franchisekedjorna för en dialog angående hur ni tillsammans kan öka förutsättningarna för att just ditt företag ska bli så framgångsrikt som möjligt.

I dag, när allt fler företag erbjuder franchisemöjligheter, är det förstås viktigt att välja företag med stor omsorg. Att du brinner och tror på företagets affärsidé är en självklarhet, men det är också viktigt att samarbetsavtalet mellan dig och franchisegivaren ger dig en god möjlighet att bygga upp ett lönsamt franchiseföretag.

Välj gärna ett företag som är fullvärdig medlem i Svensk Franchise, vilket fungerar som en kvalitetsstämpel eftersom Svensk Franchise granskar avtalen så att de uppfyller de etiska reglerna inom EU samt att prospektet uppfyller alla lagkrav. Fundera också på hur franchisegivarens koncept kan fungera på din lokalmarknad. Här kan många franchisegivare hjälpa till med marknadsundersökningar och att kartlägga förutsättningarna på din marknad.

– Att driva ett franchiseföretag är en långsiktig satsning. De flesta franchisekontrakt löper på mellan tre och fem år. Låt gärna en jurist granska avtalet och var noga med att informera din familj och omgivning om att du kan behöva lägga ner mycket arbete på företaget, åtminstone i början när ditt företag befinner sig i en uppbyggnadsfas, säger Johan Martinsson.