Adobe Stock

Foto Adobe Stock

Frigör kapital med factoring

Ekonomi Står du inför en expandering? Behöver du ett snabbt lån men blir inte beviljad av banken? Då kan factoring fungera som ett attraktivt sätt att reglera företagets kassaflöde.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Factoring är samma sak som fakturakredit och innebär att företagare som säljer eller belånar sina fakturor får kontanta medel i gengäld. Factoring är vanligt i många branscher, men kanske särskilt i branscher med långa kredittider och projektcykler, exempelvis bygg, entreprenad och hantverk. På senare år har factoring även blivit ett vanligare finansieringsalternativ bland företag i många andra branscher, inte minst sedan det blivit svårare att beviljas lån på många banker. Factoring kan också vara en bra lösning när kassaflödet sinar tillfälligt i företaget, exempelvis efter semesterperioden.

Välj rätt factoringbolag

Factoring används ofta som ett samlingsnamn för två begrepp; fakturaköp och fakturabelåning. Den vanligaste formen av factoring, fakturaköp, innebär att ett företag säljer hela sin faktura till ett factoringbolag. Kunden får i allmänhet pengarna i handen redan samma dag, med avdrag för factoringbolagets provision. Eftersom det finns gott om factoringbolag vars provisionsnivån variera relativt mycket kan det löna sig att jämföra provisionsnivån innan du väljer vem du ska anlita. Välj i första hand ett factoringbolag som är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Ett tips till företag som vill orientera sig i djungeln av factoringleverantörer är att kontakta ett förmedlingsföretag som har god kännedom om de olika aktörernas styrkor och svagheter.

På senare år har factoring även blivit ett vanligare finansieringsalternativ bland företag i många andra branscher, inte minst sedan det blivit svårare att beviljas lån på många banker.

Stärker kassaflödet tillfälligt

Den största fördelen med factoring är att det frigör kapital som ofta behövs till investeringar eller löpande utgifter utan att du som företagare behöver ta ett banklån. Ytterligare en fördel med fakturaköp som finansieringsform är att företagare alltid kan överblicka vad det kostar att sälja fakturan. Det är inte bara företag som befinner sig i en snabb tillväxtfas som har nytta av factoringtjänster. Företag med ett tillfälligt behov av att stärka sitt kassaflöde, exempelvis efter sommaren, då utgifterna ofta är större än intäkterna, eller i samband med någon form av investering, kan också använda sig av factoring som en enkel och okomplicerad finansieringsform som går snabbt, utan att man behöver ansöka om något banklån.

Ytterligare en fördel med factoring är att det sparar tid. När fakturan sålts till ett factoringbolag övertar de ansvaret för att betalningen kommer in, vilket gör att du som företagare kan fokusera på andra saker än att bevaka dina fakturor. En nackdel med factoring är förstås att du som företagare förlorar delar av dina intäkter eftersom du får betala provision till factoringbolaget när de köper dina fakturor. Factoring kan därmed bli kostsamt om du använder det som en löpande finansieringsmetod i ditt företag.