Günther Mårder, vd Företagarna

Foto

Företagarna ska hjälpa fler till framgång

Ledaren På mina verksamhetsbesök hos medlemmar får jag se allt från boenden för ensamkommande flyktingbarn, till byggföreta­g och små startup-företag som programmerar innova­tiva appar. J

Johan Umenius

Johan Umenius

ag har träffat kvinnor som invandrat till Sverige och inte fått möjlighet att gå i skolan, men som idag kan försörja sig själva och upp mot 100 anställda genom sina rut-företag. Jag har träffat sjuksköterskor som startat välfärdsföretag och ett väveri som gör kläder åt försvarsmakten, så soldaterna inte ska upptäckas av värmekameror.

Företagarna företräder inte någon enskild bransch, utan de små och medelstora företagen i Sverige. Mångfalden av företag och människor i vår organisation är också dess största styrka. Samtidigt innebär det en utmaning att alltjämt hålla sig relevant för en så bred målgrupp. Jag tror att lösningen ligger i att skapa en organisation som hjälper fler att lyckas i sitt företagande.

Det kan låta självklart, men diskussionen har alltför länge uppe­hållit sig vid förutsättningarna för att starta företag i Sverige. Idag har vi cirka 1,1 miljoner registrerade företag, men få av dem går riktigt bra. Varför är det så? Här finns stor förbättringspotential.

Den kanske viktigaste ingredi­ensen för framgång är förmågan att våga ta kalkylerade risker. Inom ekonomi är sambandet mellan avkastnin­g och risk väl inpräntat men färre tänker på att detsamma även gäller i vårt yrkes- och privatliv. Vill man ha avkastning är det avgör­ande att våga ta kalkylerade risker, i mitt liv har det varit avgörande.

Det var exempelvis riskfyllt när jag bestämde mig för att närma mig den unga vackra kvinnan på Electrolux årsstämma, som nu är min fru. Eller när jag envisades med att fortsätta arbeta ideellt inom föreningsvärden, trots flera lockande erbjudanden om extrajobb under uppväxten. Men mitt långa ideella engagemang gav sedan avkastning i form av att jag som 26-åring blev vd för Aktiespararna. Att lämna rollen som sparekonom på Nordnet Bank var också en risk eftersom jag älskade mitt arbete, men idag är jag oerhört glad att jag vågade ta risken och bli vd på Företagarna.

Allt detta är exempel på högt risktagande som inneburit en stor vinst, men det finns såklart också exempel på när mitt risktagande inte belönat sig. Som 19-åring miss­lyckades jag när jag startade mitt första företag. Jag fokuserade för mycket på att sälja det jag trodde att kunden ville ha istället för att lyssna och ta reda på behoven. I samma veva så misslyckades jag även med mina investeringar då jag hade satsat alla privata pengar på ett bolag som tillverkade automatiska tankrobotar. Kostsamma misslyckanden som ett resultat av risktagande, som jag idag kallar erfarenhet.

Att jag har vågat är skälet till att jag idag är vd för Företagarna. En av de saker jag hoppas kunna bidra med i min nya roll är att inspirera fler till att satsa på sina drömmar. Företagarna ska därför erbjuda kunskap, nätverk och praktisk hjälp, bland annat genom #företagarpodde­n. I den pratar jag, tillsammans med Jenny Rosenbaum som är arbetsrättsexpert från den juridiska rådgivningen på Företagarna, om vanliga, udda, unika och aktuella frågor som berör företagare. Lyssna gärna och skicka in din fråga så kanske vi tar med den i nästa avsnitt!

Och slutligen: För att som företagare vilja ta risker krävs en politisk och regelmässig miljö där förutsättningarna finns för att lyckas. Oförutsägbarhet, höga kostnader och byråkrati är stora fiender till småföretagen. Det är därför viktigt att vi tillsammans fortsätter upplysa, skapa förståelse för och påverka beslutsfattare mot ett företagar­vänligare samhällsklimat.

Günther Mårder, vd Företagarna