135542431 (kopia)

Foto Thinkstock

Förebygg onödiga kostnader – med juridisk hjälp

Ekonomi Att ha koll på juridiska rättigheter och skyldigheter redan från början kan spara ditt nya företag mycket tid och pengar i framtiden.

sarawikstrom

Sara Wikström

– Det första man måste fråga sig är vilket bolagsform som man avser att starta, säger Stefan Vujcic och Linna Bjernestedt, jurister på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå.

Skillnaden mellan de olika bolagsformerna får nämligen avgörande betydelse både för personligt ansvar och skattefrågor.

Ska man bedriva verksamhet ihop med någon annan bör man också noga reglera förhållandet mellan delägarna. Det är bra att redan från början avtala hur eventuella framtida tvister ska lösas.

– Uppstår en oenighet mellan delägare kan problemen bli stora. Det är alltid lättare och mindre kostsamt att veta vad som gäller och undvika att en tvist uppstår. Det är oftast mer ekonomiskt fördelaktigt att inhämta juridisk rådgivning i ett tidigt skede. Ett otydligt kompanjonsavtal kan i värsta fall vara sämre än inget alls, säger Bjernestedt.

Vidare bör man reglera vad som ska ske vid en kompanjons dödsfall. På så sätt kan man undvika en komplicerad situation där arvingar övertar rättigheter och skyldigheter. Man kan exempelvis avtala att inlösen ska ske samt hur värdet på andelen då ska beräknas.

 

Håll god ordning på både fysiska och elektroniska handlingar från början och dokumentera de åtgärder du vidtar.

 

En viktig punkt som lätt glöms bort är huruvida verksamheten kräver särskilda tillstånd.

– Det kan bli kostsamt att missa ett tillstånd, så kontrollera detta i tid, tipsar Vujcic.

En annan central aspekt vid uppstart är att tidigt teckna en företagsförsäkring. Tänk på att försäkringsbolagen har större möjligheter att frångå standardiserade villkor när det handlar om företag.

– Sätt dig noga in i hur försäkringsvillkoren är utformade, säger Bjernestedt.

Tecknar du ett långvarigt hyresavtal ska du också noga tänka över lokalens lämplighet och att verksamheten kommer kunna finansiera hyran. Överväg även möjlighet att förhandla om kortare avtalstid för att inte fastna för länge i en lokal som blir för liten när verksamheten expanderar.

 

Sätt dig noga in i hur försäkringsvillkoren är utformade.

 

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå bistår små och medelstora företag vid förhandlingar och upprättande av avtal. Som företagare kan du också ta hjälp av deras jurister vid till exempel hyres- och försäkringsrättsliga frågor, alla typer av tvister samt bolagsformalia och dokumentation avseende bolagsstämmor eller styrelsemöten.

– Håll god ordning på både fysiska och elektroniska handlingar från början och dokumentera de åtgärder du vidtar. Det underlättar vid till exempel en granskning eller om du någon gång skulle behöva föra fram bevis vid en rättegång, avslutar Vujcic.