Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Factoring en allt attraktivare finansiering

Inspiration Förbättrad likviditet, förbättring av soliditet och mindre administration. Det kan bli följden av factoring som blivit en allt attraktivare finansieringsform för svenska företag. Men det är ingen standardfinansieringsform.

Johan Umenius

Johan Umenius

Många företagare, inte minst nystart­ad­e, har upplevt hur svårt det kan vara att få betalt i tid av vissa kunder. Samtidigt är man rädd för att mista kunderna om man inte kan förlänga kredittider.

Factoring är en finansieringsform som kan lösa det problemet. Genom att anlita ett factoringföretag där tjänsterna fakturaköp eller faktura­belåning ingår kan man få bättre snurr på verksam­heten och öka försäljningen.

Officiell organisation ska skapa trygghet

Thorsten Metzner,  ansvarig svenskfactoring.se
Thorsten Metzner,
ansvarig svenskfactoring.se

Thorsten Metzner är ansvarig för webbportalen svenskfactoring.se där värdefull information kring factoring samlas. Portalen är ett första steg för att skapa en officiell organisation för factoringföretag.

– Jag flyttade från Tyskland till Sverige för sju-åtta år sedan och såg behovet av en gemensam organisation. En hemsida är ett första steg på den vägen. Det dåliga ryktet har ju uppstått för att det också funnits oseriösa factoringföretag, säger han.

– Tittar du ut över Europa så är factoring idag en finansieringsform för alla typer av företag, små och stora och oavsett kreditvärdighet. Den utvecklingen är på väg också i Sverige. En organisation med bland annat etiska och finansiella krav skulle ge en trygghet för factoringkunderna och stabilitet i branschen, säger Thorsten Metzner.

Fakturaköp och fakturabelåning

Fakturaköp eller fakturabelåning har många fördelar. Det som skiljer de formerna åt är att factoringföretaget vid fakturaköp ofta tar på sig hela kreditrisken. I och med att du får pengarna snabbt, så blir kassaflödet bättre. Du kan lyfta bort kund­fordringar från balansräkningen, du kan återbetala skulder och förbättra nyckeltalen som ger bättre soliditet och därmed bättre rating. Dessutom slipper du en massa administration och kan ägna dig mer åt kärnverksamheten.

Ett av företagen på factoringmarknaden är Marginalen Bank, som erbjuder både fakturaköp och faktura­belåning.

Hans Hammar, chef Företagsbanken Marginalen Bank
Hans Hammar, chef Företagsbanken Marginalen Bank

– Det är viktigt att du väljer en seriös partner, säger Hans Hammar som är chef på Företagsbanken på Marginalen Bank.

Hans Hammar lyfter gärna fram fakturabelåningen. Den fungerar i princip som en checkkredit eller kontokredit med reskontran som säkerhet.

– Många företag har inga problem med kreditvärdigheten och tar då gärna kreditrisken själva och då är belåning ett bra sätt. Fakturabelåning är också bra för företag som växer eftersom det är lätt att skruva upp i takt med att företaget ökar sin fakturering, säger han.

Företagen kan i sin tur också ge sina kunder bättre betalningsvillkor.

– Om en kund har betalnings­villkor på 60 dagar istället för 30 dagar, så kan du genom factoring hantera det, säger Hans Hammar.

Factoringbolaget tar hand om det mesta

Mindre administration, bättre kassaflöde, fokus på kärnverksamheten och slippa jaga sena utbetalningar nämner Hans Hammar som de stora fördelarna med factoring.

Factoringbolagen fakturerar kunderna, hanterar eventuella bestridanden, påminner vid sen betalning och lämnar vidare till inkasso om det krävs. Om man kommer överens om fakturaköp så tar också factoring­bolaget kreditrisken.

Smart fakta

Factoringmarknaden växer kontinuerligt och allt fler företag satsar på fakturafinansiering med alla dess fördelar. Därför ökar också antalet företag som erbjuder factoring eller factoringnära tjänster. Många inkassobolag, däribland Intrum Justitia och Gothia har tagit in factoring i sin verksamhet.

Det är inte så konstigt att factorin­g är en växande finansieringslösning i Sverige. Men det är ingen standard­finansieringsform.

– Behovet och förutsättningarna är olika för varje enskilt företag. Det gäller att hitta rätt finansieringslösnin­g bland de factoringprodukter som finns, säger Thorsten Metzner.