480535917 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Ekonomiska vinster med factoring

Ekonomi Factoring är ett sätt för företag att stärka sin likviditet i samband med exempelvis expansion. På senare år har allt fler företag valt att sälja sina fakturor till factoringbolag och marknaden växer snabbt.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Den vanligaste formen av factoring, fakturaköp, innebär att ett företag säljer hela sin faktura till ett factoringbolag som hanterar administrationen, fakturabevakningen och övertar kreditrisken. I samband med fakturaköp betalar factoringbolaget ut fakturabeloppet till kunden med avdrag för provision och andra kostnader. Genom att använda sig av factoringtjänster kan ett företag frigöra kapital utan att behöva ta ett banklån. De flesta företag har nytta av factoring vid något tillfälle under sin livscykel.

Genom att sälja sina fakturor kan företag som befinner sig i en expansionsfas snabbt få tillgång till likvida medel som möjliggör tillväxt. Factoring går till så att företagare säljer sina fakturor till en fast procentsats av fakturabeloppet och får hela eller delar av fakturabeloppet direkt i handen, minus avgifter. Factoring bidrar till en förbättrad likviditet, att man slipper kreditrisken, förbättrar likviditeten och minskar kreditriskerna genom att inte binda upp kapital i kundfordringar.

 

De flesta företag har nytta av factoring vid något tillfälle.

 

Stora prisskillnader

Factoring kan också vara ett bra alternativ för företag som behöver förstärka sitt kassaflöde, exempelvis efter sommaren, då intäkterna ofta minskar medan kostnaderna förblir intakta. Företag med långa kredittider och nystartade företag är exempel på andra kategorier som har stor nytta av factoringtjänster.

Ziad Menergi, Fakturum
Ziad Menergi, Fakturum

– Prisskillnaderna mellan olika factoringbolag är stora och antalet aktörer ökar. I dagsläget finns drygt 75 aktörer att välja mellan på den svenska factoringmarknaden. Aktörerna har ofta olika inriktning och styrkor, vilket ökat behovet av oberoende tjänster som hjälper företag att identifiera det factoringbolag som svarar upp till verksamhetens behov, säger Ziad Menergi, vd på Fakturum, en kostnadsfri prisjämförelsesajt för factoringtjänster.

 

Oberoende prisjämförelsesajter

Marknaden för factoringtjänster har på senare år expanderat i snabb takt. Efterfrågan drivs bland annat av att det blivit svårare för företag att beviljas banklån i efterdyningarna av finanskrisen. I det läget använder en växande grupp företag factoring som en attraktiv finansieringsform.

– Genom att använda kostnadsfria jämförelsesajter för factoringtjänster bidrar företag till en sund konkurrens genom att låta factoringbolag ge prisförslag på den specifika factoringtjänst företaget efterfrågar för tillfället. Jämförelsesajterna sparar tid och pengar, särskilt med tanke på att prisskillnaderna och de kringtjänster som inkluderas i factoringtjänsterna varierar, säger Ziad Menergi.

Ett tips till företag som står i begrepp att välja factoringleverantör är att välja en aktör som är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Factoring kan med fördel kombineras med andra finansieringsformer, exempelvis checkkrediter. En trend är att allt fler företag anlitar factoringbolag även i samband med sina internationella affärer. Factoring kan därmed bidra till att öka tryggheten i samband med internationella affärer. Välj i första hand ett factoringbolag som enbart fokuserar på just factoring, det är en förutsättning för att de ska kunna serva sina kunder snabbt.