Jens Nilsson | Offerta
Vd

Är det viktigt att synas digitalt? Måste ett företag synas på nätet?

Det enkla svaret är ja. De allra flesta vill kunna hitta information om ett företag samt om dess produkter och tjänster på nätet. Tänk på att det finns många fördelar med att synas på flera olika ställen eftersom fler lägger märke till dig. Företag som är anslutn­a till Offerta.se får till exempel tillgång till en egen profilsida som går att fylla på med information om företaget.

Hur får ett företag nya kunder på nätet?

Se till att finnas där dina kunder finns. Var aktiv i rätt grupper på nätet samt på de digitala platser som samlar företagare och kunder på ett och samma ställe. På det sättet får företaget extra synlighet för sin målgrupp och det blir lättare att komma i kontakt med fler och mer relevanta kunder.

Ditt bästa tips till nystartade företag
som vill bli framgångsrika på nätet?

Fokusera på det du är bra på och beskriv tydligt på webben vad du erbjuder. I sociala medier är kunskapshöjande inlägg som beskri­ver dina kompetensområden aldrig fel. Men det tar tid. Mitt tips är att ansluta sig till en tjänsteförmedlare som Offerta för att snabbt få de första kunderna. Se till att alltid göra ett bra jobb och fråga om ett omdöme som du kan visa upp.

Hur kan en företagare göra för att
sticka ut från mängden?

Det är lika viktigt idag som tidigare att ha ett bra rykte, skillnaden är att också ha ett bra rykte på nätet. Genom att samla omdömen och referenser från tidigare utförda arbeten så blir det lättare att se vilka jobb som gjorts tidigare samt vad som gjort nöjda kunder nöjda.

Patrik Axsäter | Ikano Bank
Business Line Manager

Hur kan företaget dra nytta
av factoring?

Nästan alla företag som säljer varor och tjänster låter kunderna betala i efterhand via faktura. Ibland har kunderna upp till 30 daga­r på sig att betala. Då kan det vara en god idé att sälja fakturorna för att få in pengar snabbare.

När ska man använda factoring?

Driver du ett företag och erbjuder dina kunder att betala i efterskott? De flesta bola­g har 30 dagars betalningsvillkor eller till och med ett halvår. Då kan det vara en god idé att belåna eller sälja dina fakturor till banken så att det kommer in pengar direkt. Anledningen kan vara att du som företagare har löpande kostnader att betala som löner eller hyra.

Varför säljer företag sina fakturor?

Bolag som går bra och växer kan behöv­a pengar snabbt. Med ett mer säkert pengaflöde blir det också lättare att planera för nya investeringar, mer lager eller fler medarbetare. Kreditvärdigheten ökar också vilket gör bolaget mer attraktivt för investerare och samarbetspartners.

Hur går det till?

Du skickar in fakturan till banken som köper den och betalar dig direkt. Sedan är det banken som driver in pengarna. Banken tar också över risken, vilket är en stor fördel. Om kunderna är sena med sin betalning drabbar det banken och inte ditt företag.

Vilka bolag prövar factoring?

Vilket bolag som helst kan sälja sina fakturor. Ofta blir bankerna kontaktade av företag som växer väldigt snabbt och som ska anställa eller starta verksamheter på nya ställen, då är factoring ett bra sätt, eftersom man slipper vänta på pengar.

Emil Sunvisson | Qred Företagslån
vd

När är det dags att låna pengar?

Med hjälp av tre frågor kan du få reda på om det är dags att låna pengar: Vad ska lånet användas till? Hur mycket pengar ska du låna? Hur ska pengarna återbetala­s? Genom att fundera kring hur du kan arbeta smartare och mer ekonomiskt har du mycket att vinna.

Hur blir företagslånet lönsamt?

För att ett företagslån ska bli lönsamt bör du fundera över vad som händer om du inte får den finansiering du behöver. Vad kostar missade möjligheter för ditt företag och vad skulle det innebära om du hade pengarna? Gör en enkel kalkyl och jämför kostnaden för lånet mot blivande intäkter. Ibland kan det vara svårt att förutsäga hur mycket mer vinst du kommer att göra. Då är det bättre att vara lite försiktig och inte ta några dumdristig­a risker.

Hur används företagslånet bäst?

Har du kortsiktiga likviditetsbehov samt är säker på att pengar snart kommer in – ja då är ett företagslån något för dig. Om du däremo­t står i begrepp att starta ett nytt företag eller om du vet att det kommer att ta lång tid innan omsättningen tar fart är det bättre att satsa på att ägarna skjuter till pengar om det är möjligt. Du bör inte ta ett företagslån för att täcka en långvarig förlust.

Är det svårt att få
företagslån hos banken?

Många små företag nekas företagslån hos banken. Ofta är också ansökningsproceduren lång samt har krav på säkerheter. För många banker är företagslån på under 500 000 kronor ofta olönsamma, då banken­s interna kostnader blir alltför höga. Bankerna fokuserar därför i allt högre grad på stora företagslån eftersom de är mer lönsamma.

Hur lång tid tar det
att få ett företagslån?

Det är inte ovanligt att det kan ta flera vecko­r eller till och med månader för storbankerna eller Almi att bevilja ett företags­lån. Det finns dock alternativ till bankern­a, som till exempel Qred och Svenska Företagslån som beviljar mindre företagslån utan säkerhet snabbare.

Kristina Låftman | Franchisegroup
vd

Vilka fördelar finns det med franchising?

Många som blir franchisetagare har länge drömt om att starta ett eget företag men har inte kommit på en hållbar egen affärsidé. Genom att låta ett speciellt franchise­koncept vara drivande blir det enklare att förverkliga drömmen. Som franchisetagar­e får du möjlighet att bli din egen chef samt får mycket frihet.

Hur snabbt går det att komma igång?

Med en etablerad partner i ryggen, ett redan känt varumärke och tillgång till ett utprovat, fungerade affärskoncept så går det fort att komma igång. Priser, sortiment, leverantöre­r, profil, inredning, webbsida, IT-system, marknadsföring är redan färdigt i ett franchiskonceptet och det är i stort sett bara för franchisetagaren att starta upp.

Vilka är fördelarna
med att vara en kedja?

Som franchisetagare kan du få många stordriftsfördelar av franchisesystemet, till exempel i form av billigare inköps­priser, stora marknadsföringskampanjer och företags­anpassade it-system, komponenter som hade varit svåra eller till och med omöjliga att skapa själv.

Går det att få stöttning i företagandet?

Den som vill bli franchisetagare kan få mycket hjälp och guidning i att driva eget företag. Franchisetagaren blir upplärd i affärs­konceptet samt får utbildning i konsten att vara egen företagare. Det ingår också ett löpande stöd från franchisegivaren som alltid finns att fråga när det behövs.

Hur ser finansieringen ut?

Många franchiseavtal reglerar vilken bank franchisetagaren bör ha samt villkoren. Hur stor investering som krävs av franchise­tagaren är dock en viktig diskussion. Ett färdigt finansieringsupplägg för att initialt starta upp företaget samt för att hålla igång löpande gör det enkelt att komma igång. Ibland förekommer andra finansierings­institut i avtalen så som Almi men också olika leasingbolag. I centrala leasingavtal kan det ingå inredning, utrustning och bilar.

Vilka möjligheter finns?

Svensk franchise kan ge vidare information för den som är intresserad. Från den första kontakten till dess att ett färdigt franchiseavta­l upprättas går det mellan 4-6 veckor förutsatt att parterna är överens.