Annelie Lindahl | Euroclear
Operativ chef

Vad ska man tänka på inför en börsnotering?

– En förutsättning för en börsnotering är att bli ett s.k. avstämningsbolag så att aktierna kan kontoföras och handlas elektroniskt. Det innebär även att man måste följa en rad bestämmelser i ABL som gäller just för avstämningsbolag. Därför kan det vara bra att vara ute i god tid så att företaget hinner ställa om till de nya lagkraven i lugn och ro innan handelsplatsens krav börjar gälla.

Vilka fördelar finns med att bli ett avstämningsbolag?

– Alla svenska aktiebolag som blir avstämningsbolag har sina aktier kontoförda hos Euroclear Sweden. Eftersom aktierna hålls i elektronisk form i vårt värdepapperssystem får både investerare och bolaget en enklare hantering och ökad säkerhet. Investerarna kan då hålla hela sitt innehav på ett och samma vp-konto/depå. Dessutom är ett viktigt steg i processen inför en börsnotering redan avklarat.

Varför ska man registrera värdepapper hos Euroclear Sweden?

– När man registrerar aktier hos oss så upprättar vi både avstämningsregistret och för aktieboken åt bolaget. Detta minskar bolagets risk och administration samt säkerställer att aktieboken är i ordning. Vi hjälper även till med distribution av utdelningar – vi sköter allt från innehållande av kupong- och preliminärskatt till rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket.

 

Marcus Wenner | Svensk Företagsrekonstruktion AB
VD

När kan man ansöka om företagsrekonstruktion?

– När man av någon anledning behöver ett anstånd med betalningar och/eller en nedskrivning av skulder. Det kan användas som ett alternativ till konkurs men också när man ser att det inom en snar framtid kan bli svårt att betala sina leverantörer. I båda fallen så får man ett lagstadgat betalningsanstånd och företaget ges tid att reda ut de problem som har uppkommit.

Vad är skillnaden mellan att starta om sin verksamhet genom en företagsrekonstruktion och att försätta det i konkurs och därefter starta nytt?

– En företagsrekonstruktion räddar verksamheten i dess befintliga skick, bolagets ledning behåller rådigheten under hela processen. I en konkurs så tappar bolaget kontrollen och verksamheten avvecklas. Även om man kan starta om sin verksamhet så kan det bli en dyr nota att köpa tillgångar från ett konkursbo. I vissa lägen så kan verksamheten tappa i förtroende om det finns en konkurs i historiken.

Kan man sälja hela eller delar av sin verksamhet om man befinner sig under en företagsrekonstruktion?

– Ja, ibland är en avyttring av verksamheten ett sätt att rädda övrig verksamhet och ibland kan man, ”städa upp” ett eller flera bolag genom en företagsrekonstruktion. Det görs ofta för att göra bolaget mer attraktiv för försäljning. Det är inte ovanligt att köparen vill att företaget genomgår en företagsrekonstruktion innan köpet sker i syfte att säkra bolagets ekonomiska ställning.  I så fall sker tillträdet i samband med att de nedskrivna skulderna betalats.

Markus Lyyra | Ukko.se
Sverigechef

Hur kan man tjäna extra pengar i vardagen?

– Oavsett om du arbetar heltid, deltid eller studerar kan du tjäna extra pengar på din hobby till exempel om du tränar och är PT. Det finns många som bloggar, skapar hemsidor, tar fotografier och liknande vid sidan om ordinarie arbete och vår faktureringsservice passar nästan alla som vill extraknäcka utan eget företag.

Hur vet man hur mycket man ska ta betalt?

– Ett problem med timdebitering är att de flesta arbetstagare missar de bikostnader som måste betalas på summan som faktureras. Om man till exempel fakturerar 500 kronor och skattesatsen är 20 procent, får man endast ca 220 kronor i handen. Timpriset 500 kronor kan alltså låta dyrt, men det är i princip ett minimum för vad som lönar sig att fakturera. Därför är det ofta smartare att fakturera för hela projektet som ackordslön, speciellt om man säljer tjänster till konsumenter.
Läs mer på vår hemsida.

Vilka är fördelarna med att fakturera utan företag?

– UKKO.se är ett enkelt sätt för privatpersoner att fakturera för utfört arbete, utan byråkrati. Vår service är också ett enkelt sätt för beställaren att betala för utfört arbete med en faktura. Arbetstagaren utför arbetet och skapar fakturan enligt det överenskomna priset. UKKO.se skickar fakturan till kunden som betalar fakturan, vi betalar skatter och försäkringskostnader samt sköter myndighetsanmälningar. Arbetstagaren kan på det här sättet pröva sin affärsidé utan risk.