Johan Martinsson och Kenneth Bengtsson

Foto Till vänster Johan Martinsson, CEO Svensk Franchise. Till höger Kenneth Bengtsson, auktoriserad företagsmäklare Svensk företagsförmedling Karlstad

Driv någon annans affärsidé

Franchise Franchising – att hyra in sig i ett varumärke, är ett alternativ till att starta eget företag. Fördelarna är många, men det kanske framförallt är möjligheten att få driva ett nyckelfärdigt företag i en bransch som man är intresserad av, som lockar mest. Men det finns också ett annat alternativ; att köpa ett färdigt företag.

Håkan Söderberg

Johan Martinsson är CEO i Svensk Franchise och kan konstatera att det idag finns 32 000 franchisetagare och att branschen har cirka 134 000 anställda.

– Att vara sin egen och samtidigt vara en del av något större tror jag tilltalar många människor idag.

Fördelarna med franchising är många. Ofta är det en bra affärsidé, driver man verksamheten rätt så finns det en lönsamhet. Du får ett nyckelfärdigt företag med varumärke, sortiment, marknadsföring, support, utbildning och coachning från franchisegivare och stordriftsfördelar i inköpspriser. Du kan samarbeta med andra franchisetagare och jämföra nyckeltal, just att vara egen men också i en gemenskap.

Fördelarna med franchising är många. Ofta är det en bra affärsidé, driver man verksamheten rätt så finns det en lönsamhet.

Den senaste Franchisebarometern visar att framtidstron är stor hos de svenska Franchiseföretagen.

– Det finns anledning till det. Det är dock viktigt för franchisetagare att komma ihåg att det inte är någon genväg till framgång, ingen lottovinst. Det krävs hårt arbete för att bli framgångsrik.

Det finns också andra fallgropar, förutom det uppenbara att det finns ett ramverk som du måste hålla dig inom och därmed kanske inte få utlopp för det fulla entreprenörskapet. Det krävs så gott som alltid en inträdesavgift och den kan variera i hög grad.

– Kontrollera att konceptet verkligen är framgångsrikt, hör med andra franchisetagare att kedjan hålle­r vad den lovar och att franchisegivaren tjänar pengar. Att franchise­kedjan är medlem i Svensk Franchise är också viktigt, de kedjorna har lovat att följa de etiska reglerna och du vet att verksamheten, ekonomin och franchiseavtalet är kontrollerat, säger Johan Martinsson.

Franchisekonceptet vinner ändå terräng. Framförallt en positiv effekt har Johan Martinsson kunnat märka den senaste tiden.

– Franchise har varit ett steg in i arbetslivet för många med utländsk bakgrund. Det finns många entreprenörer som i alla fall till en början kan ha svårt med byråkratin som franchisegivarna då kan hjälpa till med.

9 saker att granska inför ett uppköp

Ett annat sätt att starta eget är att köpa ett redan existerande företag. Kenneth Bengtsson är auktoriserad företagsmäklare hos Svensk företagsförmedling i Karlstad och enligt honom är det framförallt tio saker som man bör granska innan man köper ett företag:

Bolagets verksamhet. Hur kan du genom ditt kunnande utveckla företaget som ny ägare?

Företagets ägar- och lednings­profil. Kommer de att stanna kvar en tid, hur beroende är företaget av dem? Rimligt att det finns en klausul som förhindrar de gamla ägarna att starta konkurrerande verksamhet.

Företagets kundstock. Står och faller företaget med någon eller några kunder?

Befintlig personal. Vilka är nyckelpersonerna, finns det en risk att någon lämnar företaget?

De senaste årens bokslut. Gör det grundligt och gör en budget.

Företagets marknadsföring. Finns någon marknads- och säljorganisation och hur kan du vidareutveckla den?

Konkurrenter och företagets nuvar­ande position. Finns det några hinder för nya aktörer?

Inventarier och maskinparken. Fundera över produktionskapaciteten och vilka flaskhalsar som kan finnas i produktionen.

Kontraktet på lokalen. Se över hyreskontrakt och passa samtidigt på att fundera över om det kan vara läge för ombyggnad eller flytt.

Kenneth Bengtsson rekommenderar även att man upprättar en affärsplan och tar hjälp av sitt nätverk. Affärsplanen är viktig för bolagets befintliga och daglig verksamhet, men också viktigt vid en diskussion om förvärvet med finansiärer.