453458501 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Delad kunskap ger dubbel kunskap och ökad lönsamhet

Krönikan Modernt ledarskap handlar för mig om att utnyttja alla tillgängliga resurser maximalt för att nå sina mål. Som ledare och chef har jag därför alltid varit mån om att engagera min omvärld i mitt arbete och mina beslut. På det sättet har jag fått ovärderlig hjälp och nya infallsvinklar på frågeställningar jag aldrig hade kunnat komma upp med på egen hand.

monopaul

Pål Johansson

Att själv är bäste dräng stämmer alltså inte. Inte heller det gamla talesättet att ensam är stark. Det är nämligen precis tvärtom. I synnerhet om man arbetar som chef eller ledare.

Efter ett snart 30-årigt yrkesliv – med tvära kast som ledare för stora företag och egen verksamhet, mellan utlandsjobb och verkligt lokala affärer – ser jag idag en väldigt tydlig röd tråd i allt jag har gjort i mitt yrkesliv. Jag har delat med mig, och fått mångdubbelt tillbaka.

På samma sätt som visionära systemutvecklare arbetar med öppna källkoder har jag alltid strävat efter att ge människor omkring mig insyn i mitt arbete och uppmanat dem att se svagheter och komma med förslag till förbättringar. Helt enkelt för att uppnå ett bättre resultat. Och det oavsett om jag arbetat med att etablera Volvo i Ryssland eller att importera och sälja cyklar och MC-utrustning i Sverige.

Samma ledarskap präglade också mitt arbete som vd för Mäklarhuset vilket resulterade i att mäklarkedjan under sex år i rad i rad tilldelats utmärkelsen ”Nöjdast Kunder” av undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex. Utan kunskapen, erfarenheten, delaktigheten och engagemanget från alla medarbetare hade det inte varit möjligt.

Det är med övertygelsen om att delad kunskap är dubbel kunskap som jag i dag arbetar som vd för den ideella branschorganisationen Svensk Franchise. Vi har till uppgift att verka för en positiv utveckling av franchising som företagsform och att det sker på etiskt, moraliskt och schysst sätt. Något som i längden gynnar både franchisegivare och franchisetagare.

Hela idén med franchising bygger ju på att dela med sig av en fungerande affärsidé, ett inarbetat varumärke och inte så sällan ett gemensamt administrativt stöd till en engagerad och motiverad person som vill starta ett eget företag.

Att dela med sig av idéer, kunskap och erfarenheter i form av franchising har skapat en företagsform som idag omsätter 225 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,6 procent av Sveriges BNP. Idag arbetar 125 000 människor i svenska franchiseföretag och det är en siffra som ökar markant för varje år som går. Hemligheten bakom framgången är att franchiseföretag delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att kunna växa snabbare och mer effektivt.

Vid sidan av uppdraget för Svensk Franchise delar jag även med mig av mina erfarenheter till chefer och ledare i min roll som mentor i managementbolaget Madicon. Vi är sammanlagt 13 affärsmentorer som alla arbetat som chefer och ledare på olika positioner och i olika verksamheter. Det vi har gemensamt är att vi alla varit med om de tuffa och prövande utmaningar som ligger framför en chef och ledare idag. Genom att dela med oss av våra, ibland dyrköpta, erfarenheter kan många misstag undvikas. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet varje gång, i synnerhet inte om hjulet inte blir runt och inte rullar som det ska.

Att vara chef och ledare innebär att man måste våga fatta beslut. Även svåra beslut. Men en bra ledare har också modet att våga ta råd från andra. Modet att låta sig inspireras av sin omgivning. Det är så ett modernt ledarskap föds. Ett ledarskap som präglas av passion och glädje och som tar organisationen till sina mål.

JOHAN MARTINSSON, VD SVENSK FRANCHISE OCH MADICON