Günther Mårder

Foto Günther Mårder

Företagare blir starkare tillsammans

Krönikan Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Vi är ett land som ofta rankas högt i internationella undersökningar av vilka länder det är bäst att leva, bo och arbeta i. Det går dessutom bra nu då vi är mitt i en högkonjunktur.

Så har det dock inte alltid sett ut. Sverige var ett utpräglat fattigt land man flydde ifrån. Samtidigt stannade många med mod och innovationsförmåga kvar och tog risker som lade grunden för ett företagarmässigt under. Då bildades storbolag som AGA, Alfa-Laval, Ericsson och SKF för att bara nämna några.

Idag är förhållandena omvända, Sverige är istället ett land människor flyr till. Företagarna drivs av en vision om att Sverige ska vara ett land där drömmar kan förverkligas. Ett land där entreprenörskap och möjligheten att starta, driva och utveckla företag är enkelt. Så skapas välstånd.

Många har en bild av att storföretagen bär upp sysselsättningen i Sverige. Deras bidrag till ekonomin är betydelsefullt, men det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb skapas. Det är din lokala handlare, bilverkstaden, uppstickaren som skapar en ny app eller frisören runt hörnet. Det är dessa småföretagare som Företagarna arbetar för.

Företagarna drivs av en vision om att Sverige ska vara ett land där drömmar kan förverkligas. Ett land där entreprenörskap och möjligheten att starta, driva och utveckla företag är enkelt.

Berättelsen om Sverige är inte över på långa vägar och stora utmaningar stundar. Men med utmaningar kommer även möjligheter. Jag ser möjligheter bland alla de entreprenörer och småföretagare som kämpar för att förverkliga sina idéer, och bland de som kommit hit med hopp om en bättre framtid.

Med rätt förutsättningar och ett bättre företagsklimat kan grunden för försörjning åt hundratusentals läggas, välfärden säkras och drömmar förverkligas.

Nära 70 000 företagare är förenade genom Företagarna, och tillsammans utgör vi ett starkt nätverk med stor kunskap, och kämpar hårt tillsammans för ett bättre företagarklimat. Vi gör det för att vi tror att företagare blir starkare tillsammans, och att vi gemensamt kan bygga det samhälle vi alla kan vara stolta över.

Text Günther Mårder, VD på Företagarna